Acasă

 

joc fotbal2

Competitia “Cupa Primariei Sector 2”
pentru clasele I-II, III-IV

 

 

 

 

Scopul nostrusports balls

 

Best Business Sport  este o companie care asigură o platformă globală de lucru în sprijinul federațiilor, cluburilor,  sportivilor, antrenorilor și a altor specialiști din sport , folosind mediul excelent de cultură oferit de sportul de performanță în plan național și internațional.

Progresul sportului este asigurat de federații și ligi, într-o strânsă cooperare cu cluburile, managerii, sportivii, antrenorii și ceilalți specialiști ai fiecărui domeniu.

Eficiența în plan sportiv și financiar este dată de planuri, programe și strategii complexe de prospectare și proiectare a viitorului, într-o viziune de ansamblu, luând în calcul toți factorii implicați în sport: potențialul uman, metodele moderne de pregătire, mediul social, economic, politic și legislativ, contextul sportiv intern și internațional.

Acest context a creat premisele și necesitatea pentru înființarea unei companii care să integreze expertiza multidisciplinară atât de necesară etapei actuale de dezvoltare a sportului.  Preocuparea Best Business Sport este de a oferi soluții de dezvoltare sportivă durabilă, pentru sportivi, antrenori și  diferitele structuri sportive.

Best Business Sport își propune să folosească experiența specialiștilor și colaboratorilor săi într-o nouă manieră, aceea de a stimula dezvoltarea complexă a tuturor celor care doresc să colaboreze cu  compania, fără a urmări profituri financiare imediate, ci dezvoltarea constantă și durabilă a carierei în sportul de performanță, deopotrivă cu realizarea performerilor în plan social, profesional și familial.

Dorim ca Best Business Sport să nu fie percepută ca o simplă agenție de transferuri, ci, o companie solidă cu parteneriate internaționale, care abordează problematica esențială a sportului, integrând domenii ca legislația sportivă, infrastructura, sponsorizarea, marketing, merchandising, asigurări, evaluarea pieței sportului, intermedierea contractelor, valorificarea drepturilor TV, ticketing, corporate hospitality, comunicare – imagine publică sau responsabilitatea socială.

Între proiectele companiei figurează și înființarea sau stimularea apariției și dezvoltării unor nuclee/centre de selecție și instruire a talentelor, organizarea de stagii de pregătire, de turnee și de competiții interne și internaționale, de cursuri de perfecționare pentru manageri, antrenori, medici, sau asigurarea de asistență juridică specializată – reprezentare pentru federații, cluburi, antrenori și sportivi.

Ne propunem să fim, de asemenea, un partener dinamic asociat proiectelor care promovează combaterea violenței, a rasismului, a dopingului și a pariurilor ilicite, fenomene care reprezintă amenințări grave pentru sport.

Sportul  este un canal excelent pentru companiile multinaționale dar și pentru cele de o mai mică anvergură de a se conecta la piață folosind atracția și emoția publicului pentru acest fenomen social unic.

Ne dorim să fim un partener de încredere pentru agenții guvernamentale, structuri sportive, organizații  non-profit  în demersul  comun de a construi o strategie națională și programe pentru dezvoltarea sportului și de a oferi soluții utile persoanelor și organizațiilor implicate în sportul românesc  în efortul lor de a reuși  să atingă nivelurile înalte ale performanței.