MANAGEMENT & REPREZENTARE SPORTIVI

 

Identificarea, direcționarea și consilierea tinerilor sportivi talentați astfel încât aceștia să-și poată atinge potențialul maxim de performanță și să-și valorifice talentul sportiv și în plan economic

Proiectarea și aplicarea unor programe individualizate de evaluare, asistență și monitorizare permanentă a activităților tinerilor talentați, sub aspectul capacității de efort, a progresului realizat în plan tehnic sau tactic și a potențialului psiho-motric de performanță,  în cadrul unui sistem științific de măsurare a evoluției individuale și de urmărire a evoluție a carierei pe termen mediu și lung

Scouting, constituire și actualizare operativă bază de date cu jucători/sportivi / medici români și străini și contact sistematic cu cluburile profesioniste relevante, în principal, din primele două ligi din România și din străinătate

Sistem complex de acționare care conține servicii privind:

 • Planificarea și strategie pe termen mediu și lung a carierei sportive
 • Strategia individualizată de dezvoltare sportivă, creșterea valorică a brandului individual
 • Evaluare comercială piață sportivi
 • Intermedierea și negocierea contractelor sportive și comerciale
 • Planificare financiară și asigurari
 • Valorificarea maximală a drepturilor de imagine și publicitate
 • Asistență juridică și reprezentarea în instanțele sportive și civile naționale și internaționale
 • Pregătirea în domeniul comunicării
 • Programe de mentorat privind pregătirea fizică,  psihologia sportului, nutriția, refacerea, recuperarea, echipamentul și materialele sportive specifice
 • Planificarea post-carieră sportivă și calificarea specifică
 • Relații cu AFAN / sindicatele fotbaliștilor
 • Inserția familială & socială

 

Cooperarea cu firme comerciale și sponsori din diferite domenii, la nivel național și internațional care asigură BBS posibilitatea de a deschide o gamă largă de direcții de afirmare pentru talentele sportive, atât în timpul carierei profesioniste cât și după terminarea acesteia

 


MANAGEMENT & REPREZENTARE ANTRENORI

 

Identificarea antrenorilor de valoare și a celor de perspectivă pentru diferitele ramuri desport

Constituirea bazei de date a domeniului, actualizarea operativă a acesteia

Monitorizarea angajamentelor, activității și rezultatelor antrenorilor valoroși

Evidența situației antrenorilor la cluburi

Intermedierea și negocierea contractelor club – antrenor și a celor comerciale

Planificarea pe termen mediu și lung a carierei sportive

Planificare financiară și asigurări

Pregătirea în domeniul comunicării

Pregatire antrenori stagii in străinătate și la competiții mari pentru documentare

Asistență juridică și reprezentarea în instanțele sportive și civile naționale și internaționale

 


MANAGEMENT & CONSULTANȚĂ FEDERAȚII ȘI CLUBURI

 

Elaborarea și punerea în aplicare a programelor  strategice pe termen mediu și lung privind creșterea performanței sportive și optimizarea managementului general, între care:

 • Analiza-diagnostic a organizației privind evaluarea resurselor, stabilirea obiectivelor și a programelor specializate pe domenii;
 • Sistemul de angrenare – motivare a personalului
 • Sistemul de control și evaluare a rezultatelor
 • Stabilirea și aplicarea măsurilor corective

 

Recrutare, evaluare și perfecționare personal;

Politica de transferuri sportivi

Sponsorizare, merchandising, ticketing și corporate hospitality

Infrastructura sportivă pentru pregătire și competiții

Obținerea licenței de club

Imagine și comunicare

Organizarea centrului de selecție și pregătire a copiilor și juniorilor

Consultanța juridică și reprezentarea în instanțele sportive și în cele de drept comun din România și din străinătate, inclusiv la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne

Managementul evenimentelor  sportive interne și internaționale – meciuri, turnee, concursuri, gale

Relații internaționale, organizarea de stagii de antrenament și meciuri amicale interne și internaționale

Ordinea și siguranța

Activitatea Fan-clubului

Promovarea programelor care vizează combaterea violenței, rasismului și a folosirii dopingului

 


SELECȚIA ȘI PREGĂTIREA TALENTELOR &  SPORTUL DE BAZĂ

 

Înființarea unor centre de selecție și pregătire a juniorilor

Monitorizarea copiilor/juniorilor talentați

Cooperarea în organizare cu cluburile, federațiile sportive și asociațiile județene

Organizarea unor competiții cu participare internațională

Schimburi cu cluburi reputate din străinătate

Premii pentru talente și participarea la stagii de pregătire în străinătate

Atragerea fondurilor financiare (europene și UEFA-FIFA) și asigurarea materială și logistică pentru competițiile organizate pe grupe de vârstă;

Stimularea practicării sportului de bază prin organizarea de competiții la jocurile sportive pe diverse niveluri de vârstă,pe categorii socio-profesionale, pe cartiere sau străzi

 


PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  & LEGISLAȚIE & CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 

Organizarea de seminarii și stagii de pregătire pentru manageri, antrenori, medici, alți specialiști, cu participare internă și internațională

Cooperarea cu UNEFS și centre și institute academice de reputație internațională în domeniul sportului pentru înfiiințarea în România a unor filiale pe diferite ramuri de sport

Organizarea de dezbateri și promovarea unor proiecte de norme care să îmbunătățească legislația sportivă, legislația generală, inclusiv cea fiscală, în scopul de a crea un mediu juridic și economico-financiar favorabil dezvoltării sportului

Promovarea inițiativelor  de stimulare și dezvoltare a  cercetării științifice

Sperăm ca toate acestea și alte programe și direcții de acțiune pe care le vom proiecta și realiza  să contribuie efectiv la o creștere marcată a valorii sportivilor, echipelor și cluburilor noastre și, implicit, la  rezultate  internaționale de excepție, pe măsura talentului remarcabil și a pasiunii pentru sport a românilor.

Și, nu în ultimul rând, ne dorim ca sportul să contribuie într-o mai mare măsură la desăvârșirea educației copiilor și tinerilor, la întărirea coeziunii sociale, la facilitarea incluziunii grupurilor defavorizate și la realizarea armoniei sociale.

Sunt scopuri generoase a căror realizare depășește pentru moment posibilitățile noastre, dar ne dorim să atragem în proiectele BBS potențialul creator al celor mai buni profesioniști ai sportului, precum și expertiza și resursele companiilor comerciale care sunt sau pot fi asociate dezvoltării sportului.

Și suntem convinși că vom reuși pentru că dorim să devenim:

Un areopag al sportului

Un laborator de cercetare și proiectare a dezvoltării sportului                                                  

O ECHIPĂ DE SUCCES PENTRU SPORTUL ROMÂNESC !